Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1711.00 – 1720.00 – 1727.30                                                   

Các mức kháng cự:     1738.00 – 1749.00 – 1755.00

Giá hiện tại:                            1734.49

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1727.30 USD/oz với mục tiêu 1738.00 – 1749.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1727.30 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1720.00 - 1711.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon