Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/10/2010

Các mức hỗ trợ:                     1300.00 – 1315.00 – 1325.00

Các mức kháng cự:                1352.00 – 1365.00 – 1385.00

Giá hiện tại:                           1339.10

Chiến lược tham khảo: Bán trên 1352.00 USD/oz với mục tiêu 1325.00 – 1315.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1352.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1365.00 – 1385.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon