Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1700.00 – 1730.00 – 1745.00

Các mức kháng cự:                 1790.00 – 1805.00 – 1822.00

Giá hiện tại:                            1771.28

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1790.00 USD/oz với mục tiêu 1745.00 – 1730.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1790.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1805.00 – 1822.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon