Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1600.00 – 1606.00 – 1610.00                                                     

Các mức kháng cự:     1623.00 – 1630.00 – 1635.00

Giá hiện tại:                            1618.84

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1610.00 USD/oz với mục tiêu 1623.00 – 1630.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1610.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1606.00 - 1600.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon