Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/06/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1594.00 – 1603.00 – 1608.00                                                     

Các mức kháng cự:     1633.00 – 1640.00 – 1647.00

Giá hiện tại:                            1620

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1608.00 USD/oz với mục tiêu 1633.00 – 1640.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1612.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1603.00 & 1594.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon