Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1465.00 – 1476.00 – 1493.00

Các mức kháng cự:                1505.00 – 1511.70 – 1516.70

Giá hiện tại:                           1499.20

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1493.00 USD/oz với mục tiêu 1505.00 – 1511.70 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1493.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1476.00 – 1465.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon