Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/02/2012

Các mức hỗ trợ:                      1692.00 – 1705.00 – 1716.00

Các mức kháng cự:                 1742.00 – 1752.00 – 1770.00

Giá hiện tại:                            1735.19

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1716.00 USD/oz với mục tiêu 1742.00 – 1752.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1716.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1705.00 – 1692.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon