Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/12/2012

Các mức hỗ trợ:          1645.00 – 1651.00 – 1660.00                                                     

Các mức kháng cự:     1687.00 – 1703.00 – 1710.00

Giá hiện tại:                            1675.13

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1687.00 USD/oz với mục tiêu 1660.00 – 1651.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1687.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1703.00 - 1710.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon