Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1697.00 – 1705.00 – 1711.00                                                   

Các mức kháng cự:     1733.00 – 1738.00 – 1746.00

Giá hiện tại:                            1722.49

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1711.00 USD/oz với mục tiêu 1733.00 – 1738.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1711.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1705.00 - 1697.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon