Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/10/2011

Các mức hỗ trợ:                      1612.00 – 1627.00 – 1643.00

 

Các mức kháng cự:                 1676.00 – 1695.00 – 1715.00

Giá hiện tại:                            1660.70

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1643.00 USD/oz với mục tiêu 1676.00 – 1695.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1643.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1627.00 – 1612.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon