Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/09/2012

Các mức hỗ trợ:          1747.00 – 1753.00 – 1762.00                                                     

Các mức kháng cự:     1788.00 - 1800.00 – 1808.00

Giá hiện tại:                            1776.61

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1762.00 USD/oz với mục tiêu 1788.00 – 1800.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1762.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1753.00 - 1747.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon