Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1745.00 – 1763.00 – 1790.00

Các mức kháng cự:                 1833.00 – 1845.00 – 1886.00

Giá hiện tại:                            1821.40

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1833.00 USD/oz với mục tiêu 1790.00 – 1763.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1833.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1845.00 – 1886.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon