Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1557.00 – 1574.00 – 1588.00

Các mức kháng cự:                 1618.00 – 1630.00 – 1650.00

Giá hiện tại:                            1605.68

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1588.00 USD/oz với mục tiêu 1618.00 – 1630.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1588.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1574.00 – 1557.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

 

Image
icon
iconicon