Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1471.00 – 1476.00 – 1483.00

Các mức kháng cự:                1497.00 – 1505.00 – 1515.00

Giá hiện tại:                           1490.30

Chiến lược tham khảo: Mua trên 148.300 USD/oz với mục tiêu 1497.00 – 1505.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1483.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1476.00 – 1471.00 USD/oz. 

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon