Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/03/2012

Các mức hỗ trợ:          1605.00 – 1625.00 – 1640.00                                                     

Các mức kháng cự:             1674.00 – 1682.00 – 1700.00

Giá hiện tại:                            1661.5

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1665.00 USD/oz với mục tiêu 1640.00 – 1625.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1665.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1674.00 & 1682.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon