Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/01/2012

Các mức hỗ trợ:                      1639.00 – 1646.00 – 1656.00

Các mức kháng cự:                 1667.00 – 1680.00 – 1695.00

Giá hiện tại:                            1662.40

Chiến lược tham khảo: Bán ở 1664.00 USD/oz với mục tiêu 1656.00 – 1646.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1667.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1680.00 – 1695.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon