Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1350.00 – 1357.00 – 1365.00

Các mức kháng cự:                1378.00 – 1387.00 – 1393.00

Giá hiện tại:                           1373.33

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1365.00 USD/oz với mục tiêu 1378.00 – 1387.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ1365.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1357.00 – 1350.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon