Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 18/12/2012

Các mức hỗ trợ:          1672.00 – 1678.00 – 1686.00                                                   

Các mức kháng cự:     1712.00 – 1722.00 – 1731.00

Giá hiện tại:                            1710.22

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1686.00 USD/oz với mục tiêu 1712.00 – 1722.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1686.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1678.00 - 1672.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon