Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 18/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1330.00 – 1333.30 – 1345.00

Các mức kháng cự:                1365.00 – 1376.00 – 1381.50

Giá hiện tại:                           1350.18

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1345.00 USD/oz với mục tiêu 1365.00 – 1376.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1345.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1333.30 – 1330.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon