Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 18/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1729.00 – 1738.00 – 1742.50                                                     

Các mức kháng cự:     1753.00 – 1757.00 – 1766.00

Giá hiện tại:                            1750.64

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1753.00 USD/oz với mục tiêu 1742.50 – 1738.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1753.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1757.00 - 1766.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon