Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 18/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1546.00 – 1552.00 – 1558.00                                                     

Các mức kháng cự:     1580.00 – 1590.00 – 1600.00

Giá hiện tại:                            1568

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1558.00 USD/oz với mục tiêu 1580.00 – 1590.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1558.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1552.00 & 1546.00 USD/oz.

Image
icon
iconicon