Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 18/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1443.00 – 1462.50 – 1472.00

Các mức kháng cự:                 1501.00 – 1516.00 – 1527.00

Giá hiện tại:                            1491.70

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1501.00 USD/oz với mục tiêu 1472.00 – 1462.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1501.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1516.00 – 1527.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon