Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 18/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ:          1315.00 – 1415.00 – 1530.00                                                     

Các mức kháng cự:     1800.00 – 1913.00 – 2000.00

Giá hiện tại:                            1650

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1530.00 USD/oz với mục tiêu 1800.00 – 1913.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1530.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1415.00 & 1315.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon