Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 18/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1350.00 – 1356.00 – 1367.50

Các mức kháng cự:                1390.00 – 1400.00 – 1410.00

Giá hiện tại:                           1383.50

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1367.50 USD/oz với mục tiêu 1390.00 – 1400.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1367.50 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1356.00 – 1350.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon