Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 18/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1340.00 – 1350.00 – 1354.00

Các mức kháng cự:                1366.00 – 1372.00 – 1378.00

Giá hiện tại:                           1362.30

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1366.00 USD/oz với mục tiêu 1354.00 – 1350.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1366.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1372.00 – 1378.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon