Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17/12/2012

Các mức hỗ trợ:          1678.00 – 1684.00 – 1689.00                                                     

Các mức kháng cự:     1700.00 – 1712.00 – 1722.00

Giá hiện tại:                            1691.3

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1700.00 USD/oz với mục tiêu 1689.00 – 1684.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1700.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1712.00 - 1722.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon