Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1296.00 – 1315.00 – 1330.00

Các mức kháng cự:                1358.00 – 1381.50 – 1398.00

Giá hiện tại:                           1337.95

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1358.00 USD/oz với mục tiêu 1330.00 – 1315.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1358.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1381.50 – 1398.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon