Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1724.00 – 1729.00 – 1738.00                                                   

Các mức kháng cự:     1757.00 – 1766.00 – 1771.50

Giá hiện tại:                            1752.44

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1738.00 USD/oz với mục tiêu 1757.00 – 1766.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1738.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1729.00 - 1724.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon