Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17/09/2012

Các mức hỗ trợ:          1716.00 – 1724.00 – 1747.00                                                     

Các mức kháng cự:     1788.00 - 1800.00 – 1810.00

Giá hiện tại:                            1774.58

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1747.00 USD/oz với mục tiêu 1788.00 – 1800.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1747.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1724.00 - 1716.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon