Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1725.00 – 1748.00 – 1767.00

Các mức kháng cự:                 1796.00 – 1815.00 – 1865.00

Giá hiện tại:                            1785.78

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1767.00 USD/oz với mục tiêu 1796.00 – 1815.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1767.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1748.00 – 1725.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon