Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17/07/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1565.00 – 1578.00 – 1587.00                                                     

Các mức kháng cự:     1598.00 – 1606.00 – 1611.00

Giá hiện tại:                            1593.12

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1587.00 USD/oz với mục tiêu 1598.00 – 1606.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1587.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1578.00 & 1565.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon