Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1500.00 – 1520.00 – 1537.00                                                     

Các mức kháng cự:     1559.00 – 1565.00 – 1573.00

Giá hiện tại:                            1549

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1537.00 USD/oz với mục tiêu 1559.00 – 1565.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1537.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1520.00 & 1500.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon