Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1620.00 – 1631.00 – 1640.00                                                     

Các mức kháng cự:     1658.00 – 1663.00 – 1676.00

Giá hiện tại:                            1647.9

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1640.00 USD/oz với mục tiêu 1658.00 – 1663.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1640.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1631.00 & 1620.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon