Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17/01/2012

Các mức hỗ trợ:                      1629.00 – 1640.00 – 1646.00

Các mức kháng cự:                 1661.00 – 1670.00 – 1680.00

Giá hiện tại:                            1659.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1646.00 USD/oz với mục tiêu 1661.00 – 1670.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1646.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1640.00 – 1629.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon