Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1330.00 – 1350.00 – 1357.00

Các mức kháng cự:                1372.00 – 1378.00 – 1387.00

Giá hiện tại:                           1364.97

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1372.00 USD/oz với mục tiêu 1357.00 – 1350.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1372.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1378.00 – 1387.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon