Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 16/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1693.00 – 1702.00 – 1706.00                                                     

Các mức kháng cự:     1726.50 – 1738.00 – 1746.00

Giá hiện tại:                            1712.74

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1725.00 USD/oz với mục tiêu 1706.00 – 1702.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1725.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1738.00 - 1746.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon