Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 16/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1744.00 – 1753.00 – 1760.00

Các mức kháng cự:                 1775.00 – 1786.00 – 1798.00

Giá hiện tại:                            1787.45

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1760.00 USD/oz với mục tiêu 1775.00 – 1786.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1760.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1753.00 – 1744.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon