Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 16/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1698.00 – 1714.00 – 1724.00                                                     

Các mức kháng cự:     1741.00 – 1749.00 – 1757.00

Giá hiện tại:                            1735.72

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1741.00 USD/oz với mục tiêu 1724.00 – 1714.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1741.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1749.00 - 1757.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon