Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 16/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1575.00 – 1584.00 – 1590.00                                                     

Các mức kháng cự:     1608.00 – 1618.00 – 1625.00

Giá hiện tại:                            1603.15

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1590.00 USD/oz với mục tiêu 1608.00 – 1618.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1590.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1584.00 - 1575.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon