Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 16/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1700.00 – 1725.00 – 1745.00

Các mức kháng cự:                 1780.00 – 1796.00 – 1815.00

Giá hiện tại:                            1768.03

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1745.00 USD/oz với mục tiêu 1780.00 – 1796.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1745.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1725.00 – 1700.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon