Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 16/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1520.00 – 1525.00 – 1530.00                                                     

Các mức kháng cự:     1552.00 – 1559.00 – 1565.00

Giá hiện tại:                            1536

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1552.00 USD/oz với mục tiêu 1530.00 – 1525.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1552.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1559.00 & 1565.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon