Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 16/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1367.00 – 1380.00 – 1385.00

Các mức kháng cự:                1405.00 – 1410.00 – 1417.50

Giá hiện tại:                           1396.97

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1405.00 USD/oz với mục tiêu 1385.00 – 1380.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1405.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1410.00 – 1417.50 USD/oz.

 

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon