Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 16/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1350.00 – 1356.00 – 1366.00

Các mức kháng cự:                1375.50 – 1380.00 – 1390.00

Giá hiện tại:                           1372.83

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1366.00 USD/oz với mục tiêu 1375.50 – 1380.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1366.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1356.00 – 1350.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon