Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1372.00 – 1380.00 – 1392.00

Các mức kháng cự:                1411.00 – 1425.00 – 1431.00

Giá hiện tại:                           1395.30

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1392.00 USD/oz với mục tiêu 1411.00 – 1425.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1392.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1380.00 – 1372.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon