Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1716.00 – 1724.00 – 1736.00                                                     

Các mức kháng cự:     1757.00 – 1765.00 – 1771.00

Giá hiện tại:                            1743.13

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1757.00 USD/oz với mục tiêu 1736.00 – 1724.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1757.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1765.00 - 1771.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon