Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1570.00 – 1584.00 – 1590.00                                                     

Các mức kháng cự:     1608.00 – 1618.00 – 1626.00

Giá hiện tại:                            1601.17

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1608.00 USD/oz với mục tiêu 1590.00 – 1584.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1608.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1618.00 - 1626.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon