Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1682.00 – 1700.00 – 1720.00

Các mức kháng cự:                 1762.00 – 1780.00 – 1815.00

Giá hiện tại:                            1742.35

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1762.00 USD/oz với mục tiêu 1720.00 – 1700.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1762.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1780.00 – 1815.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon