Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1554.00 – 1563.00 – 1570.00

Các mức kháng cự:                 1595.00 – 1605.00 – 1618.00

Giá hiện tại:                            1583.03

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1570.00 USD/oz với mục tiêu 1595.00 – 1605.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1570.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1563.00 – 1554.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon