Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/06/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1588.00 – 1600.00 – 1608.00                                                     

Các mức kháng cự:     1629.00 – 1640.00 – 1670.00

Giá hiện tại:                            1623

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1608.00 USD/oz với mục tiêu 1629.00 – 1640.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1608.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1600.00 & 1588.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon