Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/05/2014

Các mức hỗ trợ:          1254 – 1276 – 1289

Các mức kháng cự:     1315 – 1331 – 1342

Giá hiện tại:                            1303.6

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1289 USD/oz với mục tiêu 1315 – 1331 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1289 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1276  & 1254 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon